go-explore
autoverhuur

VOORWAARDEN EN BEPALING

 

Algemene Informatie

Het Ministerie van Toerisme Republiek Indonesië (“het Ministerie”) beheert de Website Indonesia.Travel (“de Website”) om verantwoordelijk gebruikt te worden door de publiek-gebruikers. Door er toe te gaan en gebruiken van de informaties en/of de te downloaden materiën van de Website, stemt u in om verbonden te zijn met deze Voorwaarden en Bepaling (“S&K: V&B, Voorwaarden en Bepaling”). V&B zijn de voorwaarden en/of specifieke  waarschuwing van de Website die u op dit moment in logt, die op elk moment vernieuwd en veranderd kunnen worden volgens het beleid van het Ministerie. Elke en alle verandering zal worden gepost en door u tegen de vernieuwde V&B afgestemd en toegestemd. Daardoor dient u de V&B altijd zorgvuldig te lezen elke keer u de Website bezoekt.

 

Content die Beschermd door Auteursrecht

Elke en alle editorial contents, grafiek, tekening, logo, geluid en multimedia werk (“Content”) in de Website zijn beschermd door eigendomsrechten, auteursrecht, andere wet en/of international overeenkomst, en bezit door, in licentie gegeven aan, of beheerd door het Ministerie mits anders verklaard in de accreditatie. Contents mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verstuurd, nagebootst of gedistribueerd worden, zowel geheel als gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van het Ministerie of de houder van het auteursrecht.
Het ontwerp en de indeling van de Website is beschermd door het intelectuele vermogen en de andere wet en niet gekopieerd mogen worden zowel geheel als gedeeltelijk. Er is geen logo, grafiek, geluid of zoekmachine van de Website die gekopieerd of verzonden kunnen worden mits daarvoor een schriftelijke toestemming voorafgaand door het Ministerie is verleend.

 

Logo en Handelsmerk

Logo van het bedrijf Wonderful Indonesia is het geregistreerd handelsmerk en door de wet beschermd. Het onwettelijke gebruik van het symbool of de presentatie die net erop lijkt is volgens de gebruikelijke wetgeving een strafbare overtreding.
Het product en de naam van het andere bedrijf die in de V&B zijn genoemd, zijn ook geregistreerde handelsmerken van ieder van de eigenaaren/houders. Het Ministerie en/of de bedoelde eigenaar zal geen twijfel hebben en heeft het recht om rechtelijke maatregelen te nemen tegen elk onrechtmatig gebruik van het bovengenoemde geregistreerde handelsmerk.

 

Ontkenning

Informaties in de Website zijn verkregen van de betrouwbare bronnen. Referenties, in welke vorm dan ook, die in de Website gemaakt zijn voor de entiteit of individu, of hun diensten of hun producten, zijn geen endorse. In alle gevallen draagt het Ministerie geen verantwoordelijkheden op alle scahdes in welke vorm dan ook (direct of indirect) die veroorzaakt zijn door het gebruik van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bijzondere schades, niet direct of daaruit volgend die veroorzakt zijn door het verlies van gebruik, gegevens of winsten, zowel in contract actie, nalatigheid en schades die geleden zijn door het ontstaan van de contents of het gebruik van de Website.
Contents in de Website of die in de Website gepubliceerd zijn behoren tot onjuistheden en/of type fouten. Verandering wordt regelmatig aan de informatie aangevuld voor de eventuele updates. Het Ministerie kan elk moment verandering, verbetering, en/of update van de contents maken en heeft het recht tot modificatie van de Website ten allen tijde zonder vorafgaande kennisgeving.

 

Aanmelding van Gebruiker

Door het versturen van de contents naar de Website via posting in deze of andere  Website, met inbegrip van verhalen, citaten, tekst of tekening citaten, foto’s en video’s in elke verzending, verklaart u bij deze dat het Ministerie kan kiezen om atributie van uw zending volledig in ons eigen beleid te gebruiken en te geven.
Het Ministerie heeft absoluut het recht en beleid om te verwijderen, selecteren of bewerken van elke zending die elk moment in de Website geplaatst of bewaard wordt, en door welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving, en Indonesia.Travel draagt geen verantwoordelijkheden op schades, verlies, uitgaven en alle kosten die geleden en gedragen zijn door u ten gevolge van boven genoemde verwijdering of verwerking. Mocht u aanklacht of bezwaar hebben op de contents in de Website, of mocht u zeker zijn dat de gplaatste contents in de Website uw recht op intelectuele vermogen hebben overtreden, neem dan contact met ons op de contactgegevens op onze Website, en Indonesia.Travel zal op redelijke manier uw aanklacht, bezwaar of terugkoppeling na te gaan, en zo snel mogelijk de betreffende contents verwijderen zoals in ons eigen beleid volledig al besloten is. 

 

Bijzondere Voorwaarden en Bepaling voo het Gebruik van Gedownload Publicatie

U wordt niet toegestaan om de gegevens, informaties, materiën, of documentaties van de Website in welke vorm dan ook aan andere persoon, orgaan of andere organisatie te geven, wederverkopen, herverdelen, opnieuw te verzenden. U wordt ook niet toegestaan om de integriteit van de gegevens, informaties, materiën, of documentaties van de Website in welke vorm dan ook te adapteren, veranderen, modificeren, bewerken, of beinvloeden waneer dan ook en op welke manier dan ook. Deze gegevens, informaties, materiën of documentaties van de Website worden aan u gegeven zodat u ze uitsluitend kunt gebruiken voor het doel dat niet schadelijk, onrechtmatig kan zijn en/of schades veroorzaken ten aanzien van het Ministerie in welke vorm dan ook.
In geval van overtreding met de clausule van deze V&B, bent u bereid het Ministerie onschuldig te verklaren en volledig vrij te stellen van alle schade vergoedingen op elke en alle schades en claim tegen het Ministerie die uit het gebruik van de gegevens, informaties, materiën ontstaan of documetaties die van de Website gedownload zijn.  
In geval dat u de gegevens, informaties, materiën of documentaties van het gedownload gedeelte voor het commercieel gebruik wilt gebruiken of voor een ander doel of op andere manier anders dan hierboven toegestaan, dan dient u het van tevoren bij het Ministerie in te dienen om schriftelijke toestemming te krijgen.

 

Toegangsrechten

Het Ministerie heeft de rechten om de toegang naar de Website van bepalde partijen ten allen tijde te weigeren of te beperken of toegang van een bepaald internet-adres naar de Website te blokkeren, zonder verplichting tot verklaring van welke redenen dan ook.
Stemt u in dat u de apparaten, software of andere routine niet zal gebruiken om de werking van de Website te storen of proberen te storen met het gebruik van robboten, spider, andere automatische of manual apparaten, om welke pagina dan ook in de Website of de contents in het oog te houden of te copiëren zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van het Ministerie.

 

Dit beleid is geldig in mei 2018 en kan elk moment veranderd worden.
Graag nogmaals controleren om de updates te zien.