production
go-explore
汽車出租

15個您不可錯過的 峇厘島Ins風景點

發現
15個您不可錯過的 峇厘島Ins風景點

巴厘島刺激的水上運動

發現
巴厘島刺激的水上運動

雅加達:異彩紛呈的印尼首都

發現
雅加達:異彩紛呈的印尼首都

6個獨特拍攝地點讓您從雲端上享受日惹全境

發現
6個獨特拍攝地點讓您從雲端上享受日惹全境
常見問題
暢爽峇里島
漫遊首府要地
跋涉雲端高地

他們說


旅遊指南

印度尼西亞關懷

印度尼西亞關懷

印尼旅遊和創意經濟部推出了印度尼西亞關懷(InDOnesia CARE )計劃,係印度尼西亞喺成個旅遊業實施嘅潔淨、健康、安全和環保協議的堅定努力與支持,係旅遊業嘅強制性預防措施。 印度尼西亞關懷嘅一切都係為咗您的安全、健康、衞生和舒適。

電子簽證

電子簽證

確保喺訪問印度尼西亞之前了解所有應滿足嘅移民要求,包括電子護照、電子簽證。

基本信息

基本信息

找到所有關係到您印度尼西亞旅行計劃的重要信息,如:如何到達這裡、應該注意哪些當地規定等。