17 trips found for tag 'Bandung'

Last modified 20 September 2010
Number of Days:
7 days
Date:
14 September 2010 to 21 September 2010
Budget:
Rp. 2,000,000.00
Tags:
Bandung
Menyenangkan
0
0
0
0
Last modified 21 September 2010
Number of Days:
7 days
Date:
21 September 2010 to 28 September 2010
Budget:
Rp. 10,000,000.00
Tags:
Bandung
lalalala
0
0
2
0
Last modified 4 October 2010
Number of Days:
5 days
Date:
4 October 2010 to 9 October 2010
Budget:
Rp. 2,000,000.00
Tags:
Bandung
0
0
0
0
Last modified 8 February 2011
Number of Days:
0 days
Date:
11 November 2009 to 11 November 2009
Budget:
Rp. 100,000.00
Tags:
Bandung, Jakarta
0
0
0
0
Last modified 20 February 2011
Number of Days:
0 days
Date:
11 November 2009 to 11 November 2009
Budget:
Rp. 100,000.00
Tags:
Bandung, Jakarta
0
0
0
0